Rekrutacja odbywa się z godnie z harmonogramem– poniżej zał. nr 3

1) od 4 do 18 marca  2024 r. należy składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -poniżej zał. nr 1  lub zał. nr 2

2)  od 19 do 25 marca  2024 r. komisje rekrutacyjne przeprowadzą weryfikację złożonych wniosków o przyjęcie do klasy I,

3)  27 marca 2024 r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

4)  do 5 kwietnia 2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia –poniżej zał. nr 4

4) 8 kwietnia 2024 r. komisje rekrutacyjne w każdej szkole  podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół podstawowych

W przypadku wystąpienia, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, wolnych miejsc w klasach pierwszych szkół podstawowych, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. 

Wniosek dzieci z obwodu

Wniosek dzieci spoza obwodu

Categories: Uncategorized

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content