Jesteśmy jedyną w mieście Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi. Prowadzimy klasy od oddziału przedszkolnego „ 0”do klasy ósmej włącznie. Obecnie w naszej placówce są 4 oddziały integracyjne , 4 oddziały sportowe oraz 12 oddziałów ogólnodostępnych. Ogółem do szkoły uczęszcza 403 uczniów w tym 26 niepełnosprawnych. Oprócz standardowych zajęć lekcyjnych prowadzimy szereg zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczą między innymi w  zajęciach :

  • sportowych
  • strzeleckich
  • szachowych

Mamy bogatą ofertę edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych. Są to następujące   koła :  dziennikarskie,  plastyczne,  informatyczne , biblioteczne, patriotyczno – historyczne , ekologiczne.

Od 2001roku tworzymy warunki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Główne wejście do szkoły jest przykładem likwidacji barier architektonicznych . Posiadamy windę i łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W 2003- Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych dokonaliśmy uroczystego otwarcia sali rehabilitacyjno- terapeutycznej, wyposażonej przez sponsorów i ze środków UE. W sali tej odbywają się zajęcia rewalidacyjne.

W  roku  2007 otworzyliśmy  salę do   usprawniania  ruchowego  dzieci  wyposażoną  w  suchy  basen  rehabilitacyjny,  siatkę  do  zabaw  i  ćwiczeń  gimnastycznych,   piłki    z uchwytami wyrabiające umiejętność utrzymania równowagi, tunel zachęcający do spontanicznego ruchu, kształtujący prawidłowe krzywizny kręgosłupa oraz platformy przeznaczone do ćwiczeń rozwijających koordynację, zwinność, refleks i koncentrację.

W roku 2020 przy szkole   została oddana do użytku   pełnowymiarowa hala sportowa , dzięki czemu wspieramy rozwój sportu nie tylko w szkole ale i na terenie miasta.

Przy naszej placówce działa Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ VOLLEY” oraz drużyna zuchowa „ ORLIKI” . Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami wspierającymi pracę szkoły na terenie miasta i powiatu. Nasi młodzi sportowcy mogą się pochwalić wieloma sukcesami odniesionymi w powiecie , województwie i na arenie ogólnopolskiej.

Skip to content