Szkoła Podstawowa Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie az przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.sp3gubin.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-03-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W części nie posiadamy znaczników alt (opisów).  Wszystkie nowe zdjęcia mają dodane opisy. Do zdjęć sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać opisy do końca 2022 r.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Tomasz Sieradzki. Możesz skontaktować się z nim mailowo – tomaszsieradzki@sp3gubin.edu.pl lub telefonicznie – +48 68 455 81 77.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

 1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach – budynek szkoły i hali gimnastycznej połączonej łączniem, ale stanowiącej integralną część zabudowania.
 2. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia . Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ulicy Kresowej jak i do wejścia od „placu apelowego” znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ulicy Kresowej.
 3. Od parkinu znajduje się również alternatywne wejście. Wejście to nie jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku znajduje się winda w „nowej części” szkoły- w obecny czasie jest w modernizacji.
 5. Toalet dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i piętrze szkoły
 6. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. Do budynku Hali Sportowej prowadzą 3 wejścia
 10. Każde przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 11. Do Hali Sportowej można również wejść od budynku szkoły (łącznik).
 12. Obecnie obiekty (pomieszczenia) na hali znajdują się tylko na parterze i są dostępnie dla osób na wózkach
 13. W budynku znajdują się dwie łazienki z toaletami przystopowane dla osób niepełnosprawnychs
 14. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami (dwoma) dla osób niepełnosprawnych
 15. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 16. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych

  Informacje dodatkowe

  W obecnym czasie trwa modernizacja windy w nowej części szkoły. Planujemy oddać ją do użytku na początku 2022 roku.

Skip to content