Dyrekcja szkoły informuje, że lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I od dnia 21.04.2023r. będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do 28.04.2023r. (nieprzekraczalny termin) są zobowiązani do złożenia w szkole potwierdzenia woli (druk dostępny do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły)

Skip to content