Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3   z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

informuje , iż  na listę  kandydatów   zostały wpisane wszystkie  dzieci , których rodzice złożyli wnioski  do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2021/2022 .

Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest dostarczenie

POTWIERDZENIA  WOLI  – w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Druki  dostępne są na stronie internetowej szkoły :   SP3GUBIN.EDU.PL

lub w szkole ( główne wejście ).

Wypełnione druki można przesyłać drogą elektroniczną  email : sp3gubin@op.pl

lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy  głównym wejściu budynku.

Kategorie: Rekrutacja

Skip to content