1) od 1 do 31 marca  2021r. należy składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
UWAGA: ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz ze wszystkimi załącznikami może być składany droga elektroniczną na adres e-mailowy wybranej placówki, w formie pliku PDF (z widocznym podpisem wnioskodawcy)
 
2)  od 1 do 16 kwietnia 2021r. komisje rekrutacyjne przeprowadzą weryfikację złożonych wniosków o przyjęcie do klasy I,
 
3)  19 kwietnia  2021r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanyhc i niezakwalifikowanych,
 
4)  do 23 kwietnia 2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – oświadczenie do pobrania tutaj
 
4) 26 kwietnia 2021rkomisje rekrutacyjne w każdej szkole  podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół podstawowych
Kategorie: Rekrutacja

Skip to content